ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 

Το Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", υλοποιεί, εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις στον τομέα των τεχνολογιών εκμετάλλευσης της θερμικής ηλιακής ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, παρέχοντας παράλληλα αξιόπιστες επιστημονικές υπηρεσίες στους αντίστοιχους παραγωγικούς κλάδους. Περισσότερα...

Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων (ΕΗ-ΕΣ), ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", 15310 Αγία Παρασκευή Αττική, Τηλ: +30 210 6503815