ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
Desalination by Solar Powered
Membrane Distillation